ACCEPT

Request Workshop

Thank you!
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Schedule a demo

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Schedule a demo

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
PVStream
BIRMINGHAM, UK - THE NEC
16 - 18 October 2018
Stand F32

Meet us at SOLAR & STORAGE LIVE

We would be glad to see you on Solar & Storage LIVE. We will host demos at our Stand F32. You can come visit us anytime or schedule a one on one meeting.

The only software for your solar project

that covers  & automates all its stages:
lead generation, proposal and design

Efficiently manage your solar project.
Respond to customers within minutes & save valuable time of your engineers.

Automate your solar project management process with all-in-one solution. Manage leads, create financial quotation and engineering design in a single app.

Lead generation

Engage your leads with instant information on their potential savings. Gather required information with custom lead generation forms to respond within minutes.

Proposal tool

Use information from Lead Generation forms to create accurate proposals that effortlessly fit your customers’ needs wihtin 5 minutes

Engineering design

Intuitive and automated design tool allows to create full-scale accurate engineering design within minutes, with possibility of manual adjustments.

Lead generation

Instant analysis of feasibility.

Give your customers instant answers if the project is economically feasible, based on the address of the customer.

Information gathered at Lead Stage is seamlessly moved to Proposal Generation Stage.

schedule a demo

Proposal tool

Create quotation with graphic design in less than 5 minutes.

 • Accurate solar energy project proposals

 • Financial analysis & energy production calculations

 • Preliminary design according to customer’s needs

 • Short processing time & graphic proposals - increased customer conversions

Precise modeling and calculations allow you to optimize solar energy system design and present all calculations in one report.

SCHEDULE A DEMO
Download sample report

Electrical design

Automate your electrical design process with accurate and powerful design tool. Continue from the layout created in the proposal tool and create electrical design instantly.

With a few clicks:

 • Calculate and place best-fitting inverter combinations

 • Divide array on strings and attach strings to proper inverters

 • Create strings and assign them to inverters

 • Generate Single Line Diagrams (SLDs)

 • Export to AutoCAD (DXF) or PDF

 • Make manual adjustments to generated design or create full electrical design manually

SCHEDULE A DEMO

Get complete sales and engineering package

Lead generation

 • Build lead-capturing widgets

 • Allow your customers to instantly calculate their potential savings

 • Analyse and prioritise your leads

 • Gather data required for financial quotation and seamlessly use it in the next step

 • Export leads to your CRM

Proposal tool

 • Increase your sales by creating accurate and detailed proposals within 5 minutes

 • Analyze your customer energy consumption

 • Automatically generate optimal panel layout and calculate energy production

 • Run financial analysis and calculate long-term savings

 • Run shading analysis

 • Export to AutoCAD (DXF) or PDF

Engineering

 • Prepare electrical design automatically and make manual adjustments

 • Calculate required inverters, place them, divide array on strings and attach strings to proper inverters

 • Analyze, design and calculate best-fitting inverter combinations

 • Calculate and add best fitting inverters

 • Create strings and assign them to inverter

 • Create single line diagrams

 • Export to AutoCAD (DXF) or PDF

PVStream is developed specifically for companies involved in PV project management

All in One

PVStream provides software tools for each stage of Solar Energy Project management: Proposal, design and monitoring. Eliminating the need for integration and switching between applications.

Web-based

PVStream is fully web-based solution, all information is accessible from any device with Internet connection. All work happens in a web-browser.

Accuracy

Precise modeling and calculations even at proposal stages. Complex shading, energy simulation and wind-load algorithms for each stage of the project.

Cloud tech

PVStream is hosted in a cloud, there is no need to install additional software. All services are available on subscription basis. Each client can configure PVStream for their own business.

Our supporters

SIA"PVStream" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: GEFEST, Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006 (http://1.2.1.1/18/A/006).
Galvenais uzņēmuma mērķis ir izpētīt un radīt inovatīvo produktu – matemātiskās simulācijas platformu (viedo tehnoloģiju – programmatūru), kura ļaus automātiski un ļoti precīzi noprognozēt un noteikt potenciālu saules enerģijas paneļiem, t. sk. efektivitāti, gan enerģētisko, gan ekonomisko, jebkurā ģeogrāfiskā lokācijā un dot cilvēcei rīku, kas dos iespēju ātri un automātiski izvērtēt potenciālu un saņemt objektīvu piedāvājumu lai pārslēgtos uz atjaunojamiem energoresursiem.
Pirmā ceturkšņa (01.04.2019. - 30.06.2019.) laikā SIA ”PVStream” un SIA ”Think Mobile”, “ GEFEST ” projekta ietvaros strādāja pēc pētījuma īstenošanas prasību precīzas definīcijas. Pētniecības un attīstības grupa, ar trešo pušu sniegto pakalpojumu palīdzību, spēja izpētīt pašreizējās tendences, analizējot ēnojumu ietekmi uz fotoelementu sistēmu, kā arī noteikt sākotnējā arhitektūras algoritma izstrādi, kas ļauj iekļaut iegūtās zināšanas programmatūras risinājumos un nodrošināt momentālus un precīzus rezultātus.
Otrā ceturkšņa (01.07.2019-30.09.2019) laikā SIA ”PVStream” un SIA ”Think Mobile”, “ GEFEST ” projekta ietvaros turpināja izpētīt un analizēt ēnojumu ietekmi uz fotoelementu sistēmu, turpināja izstrādāt ēnojumu algoritmu un arī strādāt ar mākslīgo neironu tīklu, kas ļauj noteikt ēnojuma ietekmi uz Saules paneļu sistēmas produktivitātes zudumu.
Trešā cetrukšņa (01.10.2019-31.12.2019) un ceturtā ceturkšna (01.01.2020-31.03.2020) laikā SIA ”PVStream” un SIA ”Think Mobile”, “ GEFEST ” projekta ietvaros iztrādāja algoritmu sistēmas eksperimentālo versiju, notestēja algoritumu, izveidoja un pārbaudīja  GEFEST PVS un GEFEST Sunc integrāciju.
Projekta ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti:
Identificēti visi nepieciešamie dati un sistēmas elementi programmatūras izstrādei, kas atbilst mērķa sasniegšanas nosacījumiem.
Energoieguves un energosadales  algoritmam tika definēti nepieciešamo bloku un komponenšu parametri, kā arī izstrādāta algoritmu vadības blokshēma.
Balstoties uz izstrādāto integrācijas koncepta plānu, bija izstrādāta moduļa arhitektūra, atsevišķu komponentu struktūra, visi nepieciešamie algoritmi un to bloki.
Solāras sistēmas ražības prognozēšanas sadaļai tika izveidots mākslīgais neironu tīkls, kas ļauj noteikt ēnojuma ietekmi uz solāras sistēmas ražības zudumiem.

SIA PVStream ir noslēdzis 26.03.2019 līgumu Nr. VP-L-2019/21 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par atbalsta saņemšanu vaučera programmas ietvaros. Pētījuma mērķis ir izstrādāt pirmo pamatmoduli, kas ir aprēķina matemātiskais algoritms (IT risinājums), kas veiks elektroenerģijas ražīguma aprēķinu pēc saules paneļu parametriem, uzstādīšanas augstuma, leņķa un orientācijas, uzstādīšanas vietas un pieejamiem meteoroloģiskiem datiem.

SIA “PVStream” 06.06.2019. noslēdza līgumu Nr.IZ-L-2019/45 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001)